Academix - Banner
kugge

Välkommen till Academix!

Academix är ett ungt och oberoende konsultbolag som specialiserat sig på agil systemutveckling inom embedded och IT. Sedan starten 2010 har vi vuxit organiskt med lönsamhet varje år.

Vårt fokus är att kontinuerligt attrahera och motivera de bästa mjukvaruutvecklarna. Detta möjliggör att vi får förfrågningar från kvalificerade kunder till vilka vi levererar både enstaka specialister och hela scrum team. 

Vi är övertygade om att våra medarbetares trivsel är en av våra framgångsfaktorer och en förutsättning för att få förnyat förtroende från våra kunder. Individuell frihet och möjligheten att påverka sitt dagliga arbete är en stark drivkraft till att skapa motiverade konsulter.

En konsult eller ett team från Academix är inte bara en extra kugge i en organisation utan ser också till att alla kuggar omkring sig snurrar fortare och åt rätt håll.


Academix ABorg.nr. 556827-0606 | Kvibackavägen 21 | SE-435 37 Mölnlycke | info@academix.se | http://www.academix.se
Konsulter inom agil systemutveckling