Academix - Banner

Framgångsrik konsulting

På Academix är vi övertygade om att våra medarbetares trivsel och motivation är en viktig framgångsfaktor. Därför har vi skapat en modell där vi ställer ersättning i relation till resultat och dessutom försökt montera ner alla hinder som begränsar konsultens frihet. På detta sätt har vi skapat drivkrafter till både trivsel och motivation.

Våra erfarenheter visar att chansen att bli en framgånsrik konsult ökar  genom att vara tillmötesgående och konsekvent bemöta kollegor med prestigelöshet, ödmjukhet och respekt. 

Att vara agil och flexibel är också en egenskap som möjliggör framgång i ett längre perspektiv i en dynamisk omgivning. Därför är det just dessa konsultegenskaper vi värderar högt på Academix: prestigelöshet, ödmjukhet och flexibilitet. 

Academix ABorg.nr. 556827-0606 | Kvibackavägen 21 | SE-435 37 Mölnlycke | info@academix.se | http://www.academix.se
Filosofi