Academix - Banner

Vad kan Academix erbjuda?

Academix är ett litet, oberoende konsultföretag med stor levaranskapacitet.

Vår småskalighet möjliggör snabbhet, flexibilitet och engagemang. Och genom att samarbeta med likasinnade konsultbolag som är växande, nystartade och hungriga kan vi erbjuda en bred leverans av kompetens inom agil systemutveckling.

På detta sätt levererar Academix såväl enstaka, engagerade specialister som hela scrum team inom embedded/IT. Våra medarbetare beskrivs genomgående som kunniga, engagerade och kundorienterade.

Genom vårt samarbete med partners ingår det också i vår affär att leverara både underkonsulter och uppdrag i de fall våra medarbetare är tillgängliga respektive fullbelagda.
Academix ABorg.nr. 556827-0606 | Kvibackavägen 21 | SE-435 37 Mölnlycke | info@academix.se | http://www.academix.se
Tjänster